حسابداری شرکت‌ها ۲

ناشر: انتشارات کتاب مهربان نشر نویسنده: غلام‌رضا صفار‌زاده – مصطفی آقا محمدی تعداد صفحات: ۴۶۳ چاپ: اول-۸۶ مرجع: فروشگاه کتاب کارآفرینی

ادامه

حسابداری شرکت‌ها ۱

ناشر: انتشارات کتاب مهربان نشر نویسنده: اسفندیار دشمن زیاری – غلام‌رضا صفارزاده تعداد صفحات: ۱۹۲ چاپ: سوم-۹۰ مرجع: فروشگاه کتاب کارآفرینی

ادامه

حسابداری برای مدیران: تفسیر اطلاعات حسابداری برای تصمیم‌گیری

این کتاب علاوه بر اینکه قابل استفاده برای مدیران غیر مالی است.برای مدیرانی با زمینه مالی نیز که خواهان مرور دانسته‌های قبلی خود به

ادامه
صفحه 1 از 11