الگوی رفتاری باشید که از دیگران انتظار دارید

مت‌ون ایتالی، مدیر ارشد حمایت از مشتریان در یک شرکت نرم‌افزاری در مریلند است که در ماه دسامبر گذشته مسوولیت جدیدی دریافت کرده است.

ادامه

دی ان ای نوآور (تسلط بر پنج مهارت نوآوران مرزشکن)

کتاب دی ان ای نوآور حاصل یک مطالعه‌ی مشارکتی هشت ساله برای فهم عمیق‌تر نوآوران مرزشکن است: «این افراد چه ویژگی‌هایی دارند؟» و «چگونه

ادامه
صفحه 1 از 11