راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی

تاریخ / زمان رویداد
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ – ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
۱۱:۳۰ ب.ظ – ۱:۳۰ ق.ظ
نوروز ۹۵ با طعم کارآفرینی اینترنتی
خانه شهریاران جوان, تهران تهران
۱۳۹۵/۰۲/۰۱
هر روزه
دوره راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی
تهران, تهران تهران
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ – ۱۳۹۵/۰۲/۰۹
۱۲:۰۰ ق.ظ
راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی در یک روز
۱۳۹۵/۰۷/۱۴
۴:۰۰ ب.ظ – ۸:۰۰ ب.ظ
کارگاه راه‌اندازی کسب و کار اینترنتی میلیونی بر اساس متد eBusiness Information
۱۳۹۵/۰۷/۱۶
۴:۰۰ ب.ظ – ۸:۰۰ ب.ظ
"کارگاه راه‌اندازی کسب و کار اینترنتی میلیونی بر اساس متد eBusiness Information"