بازاریابی و فروش

تاریخ / زمان رویداد
۱۳۹۵/۰۲/۰۶
۸:۰۰ ق.ظ – ۱:۰۰ ب.ظ
دوره بازاریابی دیجیتال/اینترنتی
سازمان مدیریت صنعتی, تهران
۱۳۹۵/۰۲/۰۷
۵:۳۰ ب.ظ – ۷:۰۰ ب.ظ
اولین دوره Mini-MBA بازاریابی دیجیتال
آکادمی دیجیتال بهار, تهران تهران
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ – ۱۳۹۵/۰۲/۱۰
۸:۰۰ ق.ظ – ۱۲:۰۰ ب.ظ
طراحی تبلیغاتی
مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان, کاشان
۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۸:۰۰ ق.ظ – ۱:۰۰ ب.ظ
دوره جامع بازاریابی دیجیتال
سازمان مدیریت صنعتی, تهران
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ – ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۱۲:۰۰ ق.ظ
کارگاه بازاریابی با محوریت اسباب‌بازی
مرکز آفرینش‌های کانون فکری کودکان و نوجوانان, تهران
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ – ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۵:۰۰ ب.ظ – ۹:۰۰ ب.ظ
کارگاه بازاریابی کوانتومی
مدرسه کسب و کار ماهان, تهران
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ – ۱۳۹۵/۰۳/۲۸
۹:۰۰ ق.ظ – ۱:۰۰ ب.ظ
دوره کاربردی مهندسی فروش
۱۳۹۵/۰۳/۰۵
۲:۰۰ ب.ظ – ۷:۰۰ ب.ظ
دوره جامع مدیریت بازاریابی
۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۹:۰۰ ق.ظ – ۱:۰۰ ب.ظ
کارگاه مثلث استراتژی‌های بازاریابی
هران، چهارراه پاسداران، ابتدای خیابان دولت، پلاک ۱۲، مجتمع آموزشی بن ژیوار, تهران
۱۳۹۵/۰۳/۱۴
۹:۳۰ ق.ظ
کارگاه آموزشی بازاریابی شبکه‌های اجتماعی
مجتمع انفورماتیک بین‌الملل مشهد, مشهد
۱۳۹۵/۰۴/۰۱
۶:۰۰ ب.ظ – ۱۱:۰۰ ب.ظ
امپراطوری فروش
سالن همایش دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر, مشهد
۱۳۹۵/۰۴/۳۱
۸:۳۰ ق.ظ – ۵:۰۰ ب.ظ
کارگاه چگونه یک برنامه بازاریابی و فروش عملیاتی بنویسیم؟
دانشگاه تهران, تهران
۱۳۹۵/۰۵/۰۲
۲:۰۰ ب.ظ – ۷:۰۰ ب.ظ
دوره جامع بازاریابی دیجیتال
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ – ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
۸:۰۰ ق.ظ – ۴:۰۰ ب.ظ
دوره بازاریابی بین‌الملل
۱۳۹۵/۰۵/۰۶
۸:۳۰ ق.ظ – ۴:۳۰ ب.ظ
کارگاه آموزشی اصول و فنون تبلیغات موثر
ساختمان ستادی سراج پارک علم و فناوری پردیس, تهران
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ – ۱۳۹۵/۰۶/۰۴
هر روزه
دوره کاربردی دیجیتال مارکتینگ
۱۳۹۵/۰۵/۳۰
۲:۰۰ ب.ظ – ۷:۰۰ ب.ظ
دوره جامع بازاریابی دیجیتال
۱۳۹۵/۰۶/۰۵
۹:۰۰ ق.ظ – ۱:۰۰ ب.ظ
دوره آموزشی personal selling
۱۳۹۵/۰۶/۱۲
۸:۰۰ ق.ظ – ۱:۰۰ ب.ظ
دوره اصول بازاریابی
۱۳۹۵/۰۶/۱۳
۲:۰۰ ب.ظ – ۷:۰۰ ب.ظ
دوره بازاریابی دیجیتال
۱ ۲ ۳ ۴ ۵