دوره ها

تاریخ / زمان رویداد
۱۳۹۴/۱۲/۲۴
۶:۰۰ ب.ظ – ۹:۰۰ ب.ظ
نوپای ناب (lean startup)
شتاب‌دهنده آواتک, تهران
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ – ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
۱۱:۳۰ ب.ظ – ۱:۳۰ ق.ظ
نوروز ۹۵ با طعم کارآفرینی اینترنتی
خانه شهریاران جوان, تهران تهران
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ – ۱۳۹۵/۰۱/۱۸
۳:۰۰ ب.ظ
فراتر از موفقیت
دانشگاه رازی کرمانشاه, کرمانشاه
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ – ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
هر روزه
دوره‌های سازمان مدیریت صنعتی
۱۳۹۵/۰۱/۲۳
۵:۳۰ ب.ظ
کارگاه آموزشی قدرت نوآوری استراتژی
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ – ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
۳:۰۰ ب.ظ – ۶:۰۰ ب.ظ
مالیات و اظهارنامه مالیاتی
کلاس آموزشی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر, تهران
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ – ۱۳۹۵/۰۱/۲۶
۸:۰۰ ق.ظ – ۱۲:۰۰ ب.ظ
رازهای خلق کسب‌وکار موفق
مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان, کاشان
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ – ۱۳۹۵/۰۱/۲۷
۸:۳۰ ب.ظ – ۴:۳۰ ب.ظ
کارگاه TRIZ (نوآوری نظام‌یافته): طراحی مسئله کسب‌وکار
دانشکده فنی دانشگاه تهران, تهران تهران
۱۳۹۵/۰۱/۲۶
۸:۳۰ ق.ظ – ۱۲:۳۰ ب.ظ
دوره آموزشی نیم‌روزه رایگان جهت صادرات
دانشگاه تربیت مدرس, تهران تهران
۱۳۹۵/۰۱/۲۷
۹:۰۰ ق.ظ – ۶:۰۰ ب.ظ
رمزگشایی جعبه سیاه مدل کسب‌وکار
آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسی, مشهد خراسان رضوی
۱۳۹۵/۰۱/۳۰
۵:۰۰ ب.ظ
کارگاه مدیریت و کارآفرینی (Mini- MBA)1
موسسه توسعه و آموزش فصل, تهران تهران
۱۳۹۵/۰۲/۰۱
هر روزه
دوره راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی
تهران, تهران تهران
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ – ۱۳۹۵/۰۲/۰۳
۸:۰۰ ق.ظ
کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری
ساختمان اداری فرهنگی مدنیان, اهواز
۱۳۹۵/۰۲/۰۲
۸:۰۰ ق.ظ
کسب‌وکار اینترنتی خود را آغاز کن
۱۳۹۵/۰۲/۰۳
۸:۰۰ ق.ظ – ۴:۰۰ ب.ظ
کارگاه تهیه اظهارنامه مالیاتی
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ – ۱۳۹۵/۰۲/۰۹
۱۲:۰۰ ق.ظ
راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی در یک روز
۱۳۹۵/۰۲/۰۶
۸:۰۰ ق.ظ – ۱:۰۰ ب.ظ
دوره بازاریابی دیجیتال/اینترنتی
سازمان مدیریت صنعتی, تهران
۱۳۹۵/۰۲/۰۶
۸:۰۰ ق.ظ – ۱:۰۰ ب.ظ
مفاهیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
۱۳۹۵/۰۲/۰۶
۱۰:۰۰ ق.ظ – ۵:۰۰ ب.ظ
آشنایی با کلیات مالکیت فکری و ثبت اختراع
محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران, تهران
۱۳۹۵/۰۲/۰۷
۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱:۰۰ ب.ظ
استراتژی‌های تجاری‌سازی و ارزش‌گذاری اختراعات و دانش فنی
محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران, تهران
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰