مراکز کارآفرینی

مراکز کارآفرینی به منظور فرهنگ‌سازی در زمینه کارآفرینی و نیز آموزش این مهم در میان علاقمندان ایجاد شده‌اند. برای توسعه کسب‌وکار دانش‌بنیان نیاز است بستری در جامعه فراهم شود که یکی از ابتدایی‌ترین و نیز مهم‌ترین اقدامات، راه‌اندازی این مراکز می‌باشد. از اهداف این مراکز می‌توان به افزایش روحیه افراد علاقمند در حوزه کارآفرینی اشاره کرد. در حال حاضر مراکز کارآفرینی متعددی در کشور وجود دارند که اکثر آن‌ها به صورت دانشگاهی فعالیت می‌کنند و وظیفه ترویج و آموزش کارآفرینی را در کشور به عهده دارند.

باشگاه کارآفرینی موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)

مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان

مرکز کارآفرینی دانشگاه ایلام

مرکز کارآفرینی دانشگاه الزهرا (س)

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرکز کارآفرینی دانشگاه ارومیه

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان

مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

مرکز کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی

مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی

مرکز کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان مرکزی

مرکز کارآفرینی دانشگاه پیام نور

مرکز کارآفرینی دانشگاه پیام نور تبریز

مرکز کارآفرینی دانشگاه پیام نور  استان خراسان شمالی

مرکز کارآفرینی دانشگاه تبریز

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مرکز کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مرکز کارآفرینی دانشگاه تربیت دبیر دانشگاه شهید رجایی

مرکز کارآفرینی دانشگاه رازی

مرکز کارآفرینی دانشگاه سمنان

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شاهرود

مرکز کارآفرینی دانشگاه شاهد

مرکز کارآفرین دانشگاه صنعتی شیراز

مرکز کارآفرینی دانشگاه شیراز

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

مرکز کارآفرینی دانشگاه شهرکرد

مرکز کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت ایران

کارآفرینی دانشگاه علوم اقتصادی

مرکز کارآفرینی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مرکز کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبائی

مرکز کارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد

مرکز کارآفرینی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

مرکز کارآفرینی پردیس قم دانشگاه تهران

مرکز کارآفرینی دانشگاه کردستان

مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان

مرکز کارآفرینی دانشگاه گیلان

مرکز کارآفرینی دانشگاه لرستان

مرکز کارآفرینی دانشگاه مراغه

مرکز کارآفرینی دانشگاه مازندران

مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی

مرکز کارآفرینی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان