دوره ها، کی و کجا

1 2 3
تاریخ / زمان رویداد
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
۸:۰۰ ق.ظ - ۱۱:۰۰ ب.ظ
دوره کارآموز آنلاین برای اولین بار در کشور-حسابداری ویژه بازار کار
تهران-خیابان وزرا, تهران
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۲:۰۰ ب.ظ - ۷:۰۰ ب.ظ
سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
۱:۰۰ ب.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ
دوره جامع مدیریت کارخانه
سازمان مدیریت صنعتی, تهران
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۵
۳:۳۰ ق.ظ
جشنواره ایده پردازی هوایی و هوانوردی
باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران, تهران
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
۳:۳۰ ق.ظ
کارگاه حقوق و دستمزد و قوانین کار
واحد آموزش گروه نرم افزاری قیاس, تهران
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
۸:۳۰ ق.ظ - ۱۱:۰۰ ق.ظ
کارگاه حقوق و دستمزد و قوانین کار
واحد آموزش گروه نرم افزاری قیاس, تهران
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
۹:۰۰ ق.ظ - ۱:۰۰ ب.ظ
چهاردهمین دوره مدیریت بازاریابی دیجیتال
آکادمی دیجیتال مارکتینگ, تهران
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۸:۰۰ ق.ظ - ۷:۰۰ ب.ظ
آچار فرانسه اینترنت مارکتینگ
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
هر روزه
دوره آموزشی مالی رفتاری و روانشناسی سرمایه گذاری
گروه دانش شاخص بازار سرمایه, تهران
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
هر روزه
EMBA
دوره های گذشته