دوره ها، کی و کجا

تاریخ / زمان رویداد
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
هر روزه
EMBA
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۳:۳۰ ق.ظ
مدرسه مهارت‌های نرم تیوان
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۸:۰۰ ق.ظ - ۷:۰۰ ب.ظ
بازاریابی دیجیتال-دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف, تهران
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
۲:۰۰ ب.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ
بیست و سومین دوره مدیریت بازاریابی دیجیتال
آکادمی دیجیتال مارکتینگ, تهران
دوره های گذشته