دوره ها، کی و کجا

1 2
تاریخ / زمان رویداد
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
۸:۰۰ ق.ظ - ۱۱:۰۰ ب.ظ
دوره کارآموز آنلاین برای اولین بار در کشور-حسابداری ویژه بازار کار
تهران-خیابان وزرا, تهران
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
هر روزه
EMBA
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۳:۳۰ ق.ظ
مدرسه مهارت‌های نرم تیوان
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ - ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
هر روزه
کارگاه مدیریت پروژه حرفه ای"بر اساس PMBOK ویرایش ۶
دانشگاه صنعتی شریف, تهران
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۸:۰۰ ق.ظ - ۷:۰۰ ب.ظ
فاراتون
فاراتون, تهران
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۸:۰۰ ق.ظ - ۷:۰۰ ب.ظ
بازاریابی دیجیتال-دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف, تهران
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
۲:۰۰ ب.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ
بیست و سومین دوره مدیریت بازاریابی دیجیتال
آکادمی دیجیتال مارکتینگ, تهران
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
۸:۰۰ ق.ظ - ۴:۰۰ ب.ظ
کارآفرینی ناب: روش های عملی اجرای متد استارتاپ ناب
مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کار, گرگان
۱۳۹۶/۱۲/۰۴
۹:۰۰ ق.ظ - ۱:۰۰ ب.ظ
کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
تیم برگزاری رویداد نوآفرینان, تهران
۱۳۹۶/۱۲/۰۴
۲:۰۰ ب.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ
کارگاه آموزشی قوانین حقوقی، بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا
تیم برگزاری رویداد نوآفرینان, تهران
دوره های گذشته