دوره ها، کی و کجا

1 2
تاریخ / زمان رویداد
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
۸:۰۰ ق.ظ - ۱۱:۰۰ ب.ظ
دوره کارآموز آنلاین برای اولین بار در کشور-حسابداری ویژه بازار کار
تهران-خیابان وزرا, تهران
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
۹:۰۰ ق.ظ - ۱:۰۰ ب.ظ
چهاردهمین دوره مدیریت بازاریابی دیجیتال
آکادمی دیجیتال مارکتینگ, تهران
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۸:۰۰ ق.ظ - ۷:۰۰ ب.ظ
آچار فرانسه اینترنت مارکتینگ
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
هر روزه
EMBA
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
۳:۳۰ ق.ظ
کارگاه عکاسی پایه
تهران ونک.ابتدای اتوبان حقانی.خیابان شهیدی.پلاک5.واحد, تهران
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
۶:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
کارگاه عکاسی پایه کارگاه عکاسی پایه
تهران ونک.ابتدای اتوبان حقانی.خیابان شهیدی.پلاک5.واحد, تهران
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۵:۳۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
دومین دوره جامع آموزش مالیات شرکت ها
کانون مشاوران عالی مالیاتی, تهران
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۵:۳۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
دومین دوره جامع آموزش مالیات شرکت ها
مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه تهران, تهران
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۴:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
دوره جامع مهارت بازرگانی بین المللی
کلینیک تخصصی بازرگانی بین المللی, تهران
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۰
۲:۰۰ ب.ظ - ۷:۰۰ ب.ظ
جامع ترین دوره تجارت و بازرگانی بین الملل
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, تهران تهران
دوره های گذشته