طراحی المان‌های هویت برند در مسیر شناخت برند (مبتنی بر نظریه الینا ویلر و کوین لین کلر)

پیشگفتار آقای پرویز درگی درباره این کتاب: “برند” و “برندسازی” و “برندینگ” در ایران مورد توجه کسب‌وکارها واقع شده و تاکنون کتاب‌های متعددی در

ادامه
صفحه 2 از 212