قانون‌های خلاقیت (در شوخی، هنر و علم)

این کتاب نظریه‌‎ای درباره عمل خلاقیت است. فرآیندهای خودآگاه و ناخودآگاه نهفته در کشف علمی، اصالت هنری و ابداع شوخی، تلاشی است برای نشان

ادامه
صفحه 2 از 212