رویدادها

1 2 3

تاریخ / زمان رویداد
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۱۲:۰۰ ب.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ
نخستین رویداد یکساله_اردوی کسب‌وکار الکترونیک در حوزه فناوری‌های وابسته به اینترنت اشیا (IOT)
دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۳
هر روزه
اولین پیش رویداد " استارتاپ ویکند خوشمزه "
بزودی در سایت رویداد اعلام می شود, مشهد
۱۳۹۶/۰۹/۰۲
هر روزه
اولین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت حسابدرای حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر, شیراز
۱۳۹۶/۰۹/۰۲
هر روزه
کارگاههای تخصصی کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
دانشگاه علم و صنعت, تهران
۱۳۹۶/۰۹/۰۲
هر روزه
کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها
دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران
۱۳۹۶/۰۹/۰۲
هر روزه
کنفرانس تحقیقات علمی جهان در مدیریت حسابدرای حقوق و علوم اجتماعی
شیراز – دانشگاه شیراز – مرکز همایش واحد پردیس بین الملل, شیراز
۱۳۹۶/۰۹/۰۵
هر روزه
پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
مرکز همایش‎‌های بین‌المللی برج میلاد, تهران
۱۳۹۶/۰۹/۱۶
هر روزه
پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری ،اقتصاد و علوم انسانی
شرکت پندار اندیش رهپو, شیراز
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
هر روزه
اولین همایش ملی مدیریت ، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی, مشهد
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۸:۰۰ ق.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ
همایش ملی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
رویدادهای گذشته