رویدادها

1 2 3

تاریخ / زمان رویداد
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۱۲:۰۰ ب.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ
نخستین رویداد یکساله_اردوی کسب‌وکار الکترونیک در حوزه فناوری‌های وابسته به اینترنت اشیا (IOT)
دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۵
۳:۳۰ ق.ظ
هر آنچه از بازار ارز یاد گرفته ام
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
هر روزه
ایده شو کسب و کار زنان
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۴
هر روزه
اولین رویداد استارتاپ ناب روستایی استان یزد
۱۳۹۶/۱۲/۰۴
۱:۳۰ ب.ظ - ۵:۳۰ ب.ظ
انقلاب در کسب و کارهای پلتفرمی
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران, تهران
۱۳۹۶/۱۲/۰۶
هر روزه
بهبود و توسعه پایدار کسب و کارهای الکترونیکی
مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان, تهران
۱۳۹۶/۱۲/۰۶
هر روزه
هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان), اصفهان
۱۳۹۶/۱۲/۰۷
۵:۰۰ ب.ظ - ۷:۰۰ ب.ظ
داستان من
فاباتک, تهران
۱۳۹۶/۱۲/۰۷
۵:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
کافه کارآفرینی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر, تهران
۱۳۹۶/۱۲/۰۷
۵:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
کافه کارآفرینی فصل دوم 1
دانشگاه صنعتی امیرکبیر, تهران
رویدادهای گذشته