اصول مدیریت برند (مقدمه‌ای بر مدیریت برند و بررسی عمیق برند از هفت رویکرد)

اولین بارقه‌های توسعه مفهوم مدیریت برند از سال ۱۹۸۵ آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد‏. ۷ رویکرد برند را می‌‏توان به مثابه حلقه‌های زنجـیره تحول مستمری دانست که به آرامی‏، امــا بــه طور قطع‏، حـوزه مدیریت برند را تغییر داده و برخی رویکردها را در یک دوره زمانی مشــخـص، مطرح‏‌تر از سایرین ساخته است‏. اما نکته ضروری آن است که ظهور یک رویکرد به مفهوم مرگ رویکردهای پیشین نیست‏، بلکه مکمل و متمم آنهاست‏. در بررسی پیشینه بیش از ۲۰ سال مدیریت برند و حصول به ۷ رویکرد نسبت به برند باید اذعان داشت که رویکرد، پارادایم محـسوب نمی‏‌شود اما «‏مکتب فکری‏» خاصی است که آگاهی عمومی از ماهیت برند، دیدگاه مصرف‏‌کننده و روش‌‏های مرتبط با عقاید علمی ورای رویکرد را جهت ‌دهی می‏‌کند.

در دوره اول‏، مدیریت برند به شــرکتی که پشــت ســر برند قرار دارد و اقداماتی که این شــرکت برای تاثیرگذاری بر مصرف‏‌کنندگان می‏‌نماید، معطوف اســت‏. در دوره دوم‏، طرف دریافت‏‌کننده در ارتباطات برند نقطه اصلی توجه واقع می‏ شــود و مدیریت برند نگاهی انسانی به ماهیت برند را برمی‏‌گزیند. در دوره ســوم نیروهای فرهنگی و محتوایی هســتند که ورای انتخــاب مصرف‏‌کننــدگان و وفاداری به برند قــرار دارند و انبوهی از مقالات و نوشــته‏‌های جدید به کندوکاو پیرامون آن می‌پردازند.

تالیف و ترجمه: دکتر محمود سمیعی نصر

مرجع: فروشگاه کتاب کارآفرینی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *