آموزش کاربردی خلاقیت و حل خلاق مسائل

کتاب حاضر را می‌توان ماخذی جامع برای تدریس فرآیند حل خلاق مسائل اسبورن – پارنز دانست. سطح مطالب دارای پیچیدگی زیادی نمی‌باشد و به سهولت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. کتاب مزبور پایه فرآیند اسبورن – پارنز است، مطالب مهم دیگر آن یعنی تشریح جامع روش یورش فکری و سوالات ایده‌برانگیز، اساس بسیاری از پژوهش‌های بعدی در زمینه‌های مختلف خلاقیت بوده است.

فهرست مطالب

بخش اول. کتاب راهنما

نشست اول. احساس کردن مسائل و مبارزات

نشست دوم. تشخیص مسئله‌ی اصلی

نشست سوم. تشخیص فرآیند خلاقیت

نشست چهارم. ایده‌یابی از طریق تداعی‌های جدید

نشست پنجم. مسئله‌یابی

نشست ششم. پذیرش‌یابی یا پیاده‌سازی راه‌حل

نشست هفتم. مشاهده و حقیقت‌یابی

بخش دوم. کتاب عمل

واحد اول. موضوع برنامه چیست؟

واحد دوم. پس شما مشکلی دارید؟

واحد سوم. دید خود را گسترش دهیم

واحد چهارم. همه چیزها با هم ارتباط دارند

واحد پنجم. حال به داوری می‌نشینیم

واحدششم. ایده را پیاده کنیم

واحد هفتم. حال می‌توانیم مسئله را حل کنیم

واحد هشتم. کار نیکو کردن از پر کردن است

بخش سوم. تجارب ۴۰ ساله دکتر پارنز

فصل اول. ماهیت و ویژگی‌های یک تسهیل‌کننده خوب

فصل دوم. پیشنهادات تفصیلی برای تسهیل کردن

ناشر: انتشارات دنیای نو

نویسنده: دکتر حسن قاسم‌زاده

تعداد صفحات: ۲۲۶

چاپ: اول-۹۳

مرجع: فروشگاه کتاب کارآفرینی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *